Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

9 marca, 2016

Pierwszy w Polsce raport na temat wpływu e-papierosów na zdrowie

W związku z debatą publiczną na temat szkodliwości papierosów elektronicznych będącą elementem oceny założeń nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedstawimy Państwu Raport „WPŁYW E-PAPIEROSÓW NA ZDROWIE W PORÓWNANIU DO PAPIEROSÓW TRADYCYJNYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAUKOWYCH” sporządzony 10 lutego 2016 przez Pana Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Sobczaka – Kierownika Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownika Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Prezentowany przez nas Raport został sporządzony na zlecenie eSmoking Institute w celu udostępnienia dokumentu opinii publicznej, a w szczególności wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym w Polsce za ochronę zdrowia publicznego, w związku z faktem, iż 1) w okresie tworzenia regulacji prawnych dotyczących papierosów elektronicznych żadna instytucja publiczna w Polsce odpowiedzialna za zdrowie publiczne nie zleciła opracowania tego typu 2) publiczna ocena szkodliwości papierosów elektronicznych prezentowana w trakcie procesu legislacyjnego oparta była głównie na publikacjach prasowych, a nie wynikach recenzowanych badań naukowych.

Udostępniając Państwu niniejszy dokument, apelujemy do wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego oraz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce o zapoznanie się z treścią Raportu. Prosimy o zapoznanie się z danymi i faktami naukowymi na temat Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny nazywanych „papierosami elektronicznymi”.

Mamy nadzieję, że publikacja ta wywoła wreszcie w Polsce poważną debatę na temat papierosów elektronicznych – opartą na analizie faktów naukowych.

dr Michał Kozłowski
Prezes Zarządu eSmoking Institute

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.