Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Klauzula informacyjna eSmoking Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla kandydatów do pracy w związku z procesem rekrutacji

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACJI
Administrator danychESMOKING INSTITUTE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Rubież 46, 61-612 Poznań (KRS: 0000452133)
Cele przetwarzaniaOcena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia.
Podstawy prawne przetwarzania
 • Twoja zgoda
 • przepis prawa
 • uzasadniony interes
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dla kandydatów do pracy w związku z procesem rekrutacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ESMOKING INSTITUTE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Rubież 46, 61-612 Poznań (KRS: 0000452133), (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Ponadto jeżeli wyrazisz na to osobną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające Twoim kwalifikacjom stanowisko przez nas lub przez spółki z CHIC Groupi, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa w zakresie wskazanym w tym przepisie (art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy;
 • nasz uzasadniony interes polegający na tym, iż chcemy sprawdzić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności, bowiem jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że udzieliłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

innym spółkom z CHIC Groupi, jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające Twoim kwalifikacjom stanowisko;

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, a w szczególności spółce operacyjnej z CHIC Groupi, to jest CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie ([email protected]), dostawcom usług IT, i innym usługodawcom. Takie podmioty przetwarzają dane w niezbędnym zakresie i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewnimy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,

2) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Ponadto przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Prawo do żądania przez nas podania przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisu prawa w zakresie w nim wskazanym (patrz pkt 2 powyżej). Podanie przez Ciebie innych danych osobowych może być oczekiwane w zakresie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji.


i

ESMOKING INSTITUTE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Rubież 46, (61-612) Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000452133, NIP: 7831697183, REGON: 302360526, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.

ESMOKING LIQUIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000586419, NIP: 5140336665, REGON: 302846430, kapitał zakładowy w wysokości 355.000.000,00 zł.

CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908623, NIP: 9721147850, REGON: 300443550, kapitał zakładowy w wysokości 155 050,00 zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.