Uwagi eSmoking Association do rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

05/08/2015

Stowarzyszenie eSmoking Association skierowało do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące rządowego projektu nowej ustawy o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która ma regulować m.in. rynek papierosów elektronicznych. Do liczącej kilkadziesiąt stron analizy projektu ustawy, jaka została przesłana w poniedziałek 3 sierpnia br. do Ministerstwa Zdrowia, stowarzyszenie załączyło aktualne wyniki ponad 50 badań naukowych, jakie na całym świecie poświęcono papierosom elektronicznym i problematyce wpływu nikotynowego aerozolu na zdrowie. Stowarzyszenie zarzuca autorom projektu ustawy, że wiele jej założeń dyskryminuje branżę i  jest sprzecznych z uregulowaniami zwartymi w dyrektywie tytoniowej. – Ustawa w jej obecnym brzmieniu działa wbrew Dyrektywie tytoniowej: zrównuje e-papierosy i ich używanie z papierosami tradycyjnymi, zamyka użytkowników inhalatorów w palarniach, gdzie panuje ekstremalne narażenie na dym tytoniowy – alarmują przedstawiciele branży e-papierosowej.

 Zobacz: ESMOKING ASSOCIATION-UWAGI DO PROJEKTU USTAWY