HPHCs: "czarna lista" składników dymu tytoniowego

15/01/2015

W skład dymu tytoniowego, będącego jedną z głównych przyczyn chorób nowotworowych, wchodzi wg najnowszych badań ponad 5.000 substancji chemicznych. Do znajdujących się w dymie tytoniowym związków, które są szczególnie szkodliwe należą m.in. tlenek węgla, cyjanowodór, tlenki azotu, disiarczek węgla i kadm. W roku 2012 amerykańska agencja rządowa FDA opracowała i opublikowała listę 93. szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji (harmful and potentially harmful constituents - HPHCs) zawartych w dymie tytoniowym i tytoniu. Dla porównania wśród kilkunastu substancji chemicznych zawartych w e-papierosach jedynie od 4-7 z nich są zaliczane do HPHCs i występują one w stężeniach śladowych lub wielokrotnie mniejszych w porównaniu z dymem papierosowego.

Poniżej prezentujemy oficjalną listę HPHCs oraz opracowanie na temat składu chemicznego i kancerogenów dymu tytoniowego.

Lista substancji szkodliwych w dymie tytoniowym HPHC [EN].pdf

SKŁAD CHEMICZNY I KANCEROGENY DYMU TYTONIOWEGO [PL].pdf