Glikol propylenowy: Fakty i mity.

15/01/2015

Użytkownik elektronicznych papierosów zużywa dziennie 2 ml liquidu (odpowiednik jednej paczki papierosów) i do jego organizmu dostaje się około 1,6 g glikolu propylenowego PG (część PG jest wydychana do otoczenia), co w przeliczeniu daje dawkę PG 0,023 g/kg masy ciała. PG nie kumuluje się w organizmie ponieważ stosunkowo szybko (czas połowicznego rozkładu wynosi kilka godzin) jest metabolizowany. Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą odpowiadającą na pytanie "Czy w świetle aktualnej wiedzy naukowej i badań glikol propylenowy zawarty w e-papierosach może spowodować śmierć użytkownika e-papierosa?".

 GLIKOL PROPYLENOWY w e-papierosach [ekspertyza].pdf