Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/vhosts/esmokinginstitute.com/includes/bootstrap.inc).

Oświadczenie eSmoking Institute w związku z zatruciem płynną nikotyną w Fort Plain (US).

16/12/2014

Oświadczenie

eSmoking Institute

w związku z zatruciem płynną nikotyną w  Fort Plain (US)

 

Pragniemy wyrazić nasze ubolewanie w związku z informacjami prasowymi na temat zatrucia płynem nikotynowym dziecka
w Fort Plain (US) The Independent, Tuesday 16 December 2014

Płyny nikotynowe do e-papierosów są zaledwie jednym z setek produktów znajdujących się w wielu gospodarstwach domowych, których spożycie przez dzieci grozi zatruciem. Należą do nich np. popularne produkty chemii gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami płyny nikotynowe do e-papierosów są wyposażone w  zamknięcia uniemożliwiające otwarcie opakowania przez dzieci lub wydostanie się ich zawartości w sposób przypadkowy. Muszą być odpowiednio oznakowane i gwarantować zachowanie szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania. Ponadto przepisy zabraniają pakowania tego typu produktów w opakowania, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci.

Nie posiadamy żadnych informacji, czy opakowanie płynu nikotynowego, który stał się przyczyną zatrucia w Fort Plain, spełniało wymagania jakie stosowane zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami.

Z niepokojem obserwujemy jednak fakt, że powyższy obowiązek ten nie jest przestrzegany przez wszystkie firmy w branży. Zwłaszcza w Internecie dostępne są opakowania płynów nikotynowych oraz stężonych płynów nikotynowych, które nie mają takich zabezpieczeń. Często nie mają również ostrzeżeń o szkodliwości i niebezpieczeństwie. Jest przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, chciwości i braku poszanowania obwiązujących przepisów. Oczekujemy, że uprawnione instytucje państwowe obejmą szczególnym nadzorem produkty dostępne w Internecie i na aukcjach internetowych oraz zostaną przeprowadzone kompleksowe kontrole firm e-papierosowych w zakresie stosowania oznaczeń i zabezpieczeń wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. 

Niestety od wielu lat zatrucia m.in. popularnymi produktami chemii gospodarczej są przyczyna zgonów dzieci. (Wielkiej Brytanii 14% przypadków w grupie wiekowej 1-4 lata). Nakłada to na wszystkich rodziców i wszystkich opiekunów szczególny obowiązek zwracania uwagi na wszystkie produkty w naszym otoczeniu, które zawierają substancje chemiczne. Proszę pamiętać: Wszystkie artykuły zawierające substancje chemiczne i ich mieszaniny należy bezwzględnie przechowywać tak, aby były niedostępne dla dzieci. 

 

eSmoking Institute