Badania aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Cottien

Moc: 16mg/ml

Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Cottien, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.

Aerozole sprawdzono pod kątem zawartości:

  • lotnych związków organicznych,
  • związków karbonylowych,
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
  • glikolu etylenowego,
  • nikotyny

 

 Smak liquidu

Cottien

 Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne*
Różnica*** Związki karbonylowe **  Różnica***
Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny  Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny
Banana Split 0,081 18.898 233  16,634  231.233  14
Candy Grape 0,137 18.898  138  8,615 231.233 26
Coctail Party 0,032 18.898  590 5,809 231.233  39
Cosmopolitan 0,005 18.898  3779  1,408 231.233  164
Cuba Libre 0,052 18.898  363  7,660 231.233  30
Havana Tobacco 0,069 18.898  273  0,168 231.233  1376
Indian Summer 0,037 18.898 510  27,976 231.233  8
Latte Macchiato 0,069 18.898  274  5,224 231.233  44
Mojito Ice 0,036 18.898  524 0,341 231.233  678
Strawberry Passion 0,181 18.898 104  1,391 231.233  166

 *  Suma stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.(µg/30 zaciągnięć )

**  Suma stężeń związków karbonylowych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.  (µg/ 30 zaciągnięć )
*** Liczba wyraża, ile razy mnie substancji znajduje się  w e-papierosie w porównaniu do papierosa tradycyjnego. ( np. 700 oznacza, że danej substancji w e-papierosie jest 700  razy mniej niż w papierosie tradycyjnym)

 

W żadnym przypadku nie wykryto lotnych związków organicznych i glikolu etylenowego. Suma stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych była bardzo niska lub śladowa. Natomiast suma stężeń związków karbonylowych była od 8 do 1376 razy niższa niż w przypadku papierosów tradycyjnych. 

Powyższe dane wskazują, że korzystanie z e-papierosów niesie ze sobą dużo niższe narażenie na działanie substancji szkodliwych dla organizmu, niż ma to miejsce w przypadku palenia zwykłych papierosów.

Płyny nikotynowe marki Cottien zostały oznaczone znakiem „Controlled by eSmoking Institute”, który jest świadectwem, że aerozol generowany z tych liquidów został zbadany. Na wszystkich produktach oznaczonych nowym znakiem dodatkowo znajdą się także ostrzeżenie  „Produkt dla osób pełnoletnich”.