Badania aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Aromativ.

Moc: 25 mg/ml

Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Aromativ, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.

Testy zostały wykonane w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na zlecenie eSmoking Institute.

Aerozole sprawdzono pod kątem zawartości:

  • lotnych związków organicznych,
  • związków karbonylowych,
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
  • glikolu etylenowego,
  • nikotyny

 

 Smak liquidu

AROMATIV

 Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne*
Różnica*** Związki karbonylowe **  Różnica***
Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny  Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny
 Black Tea 0.161 18.898 117 0.727  231.233 318
 Energetic 0.025 18.898  755 4.867 231.233 47
 Max Menthol 0.098 18.898  192 0.512 231.233 451
 Coffe Macchiato 0.138 18.898  136 7.993 231.233 28
Green Tea 0.130 18.898  145 0.315 231.233 734
Havana Tobacco 0.011 18.898  1718 1.140 231.233 202
Jamaica Smoke 0.010 18.898  1889 0.263 231.233 879
Black Currant 0.023 18.898 821 3.570 231.233 64
Cool Mint 0.024 18.898  787 10.317 231.233 22
Fresh Strwaberry 0.024 18.898  787 5.166 231.233 44

 *  Suma stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.(µg/30 zaciągnięć )

**  Suma stężeń związków karbonylowych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.  (µg/ 30 zaciągnięć )
*** Liczba wyraża, ile razy mnie substancji znajduje się  w e-papierosie w porównaniu do papierosa tradycyjnego. ( np. 700 oznacza, że danej substancji w e-papierosie jest 700  razy mniej niż w papierosie tradycyjnym)

 

W żadnym przypadku nie wykryto lotnych związków organicznych i glikolu etylenowego. Suma stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych była bardzo niska lub śladowa. Natomiast suma stężeń związków karbonylowych była od 22 do 879 razy niższa niż w przypadku papierosów tradycyjnych. 

Powyższe dane wskazują, że korzystanie z e-papierosów niesie ze sobą dużo niższe narażenie na działanie substancji szkodliwych dla organizmu, niż ma to miejsce w przypadku palenia zwykłych papierosów.

Płyny nikotynowe marki Aromativ zostały oznaczone znakiem „Controlled by eSmoking Institute”, który jest świadectwem, że aerozol generowany z tych liquidów został zbadany. Na wszystkich produktach oznaczonych nowym znakiem dodatkowo znajdą się także ostrzeżenie  „Produkt dla osób pełnoletnich”.