Projekt Dyrektywy Tytoniowej zatwierdzony przez Komitet Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego (ENVI).

22/01/2014
W dniu 22 stycznia 2014 projekt Dyrektywy Tytoniowej został zatwierdzony przez Komitet Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego. Uzgodniony tekst zostanie omówiony i poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniach 24-27 lutego lub 10-13 marca br.
 
 

Dyrektywa będzie pierwszym dokumentem EU regulującym rynek papierosów elektronicznych.