Badania aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Provog

Moc: 24mg/ml

Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Provog, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.

Testy zostały wykonane w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na zlecenie eSmoking Institute.

Aerozole sprawdzono pod kątem zawartości:

  • lotnych związków organicznych,
  • związków karbonylowych,
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
  • glikolu etylenowego,
  • nikotyny

 

 

 Smak liquidu

Provog

 Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne*
Różnica*** Związki karbonylowe **  Różnica***
Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny  Aerozol z liquidu Papieros tradycyjny
 Tobacco  0.000 18.898  n.d. 8.956 231.233  25
Tobacco Black 0.000 18.898  n.d.  0.623  231.233  371
Menthol 0.000 18.898  n.d.  3.311  231.233  69
Sahara 0.000 18.898  n.d.  2.487  231.233  92
*  Suma stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.(µg/30 zaciągnięć )
**  Suma stężeń związków karbonylowych dla poszczególnych smaków liquidów i papierosa tradycyjnego.  (µg/ 30 zaciągnięć )
*** Liczba wyraża, ile razy mnie substancji znajduje się  w e-papierosie w porównaniu do papierosa tradycyjnego. ( np. 700 oznacza, że danej substancji w e-papierosie jest 700  razy mniej niż w papierosie tradycyjnym)   
n.d. -  W aerozolu powstającym w wyniku odparowania płynu nikotynowego nie wykryto wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych lub/i związków karbonylowych.

 

W żadnym przypadku nie wykryto lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i glikolu etylenowego. Suma stężeń związków karbonylowych była od 25 do 371 razy niższa niż w przypadku papierosów tradycyjnych.

Powyższe dane wskazują, że korzystanie z e-papierosów niesie ze sobą dużo niższe narażenie na działanie substancji szkodliwych dla organizmu, niż ma to miejsce w przypadku palenia zwykłych papierosów.

Płyny nikotynowe marki Mild zostały oznaczone znakiem „Controlled by eSmoking Institute”, który jest świadectwem, że aerozol generowany z tych liquidów został zbadany.  Na wszystkich produktach oznaczonych nowym znakiem dodatkowo znajdą się także ostrzeżenia „Nikotyna uzależnia”  oraz „Produkt dla osób pełnoletnich”.