Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/vhosts/esmokinginstitute.com/includes/bootstrap.inc).

Spotkanie z panią poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatą Handzlik

Bielsko - Biała, 17/05/2013

Celem spotkania była wymiana poglądów na temat Artykułu 18. projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów dotyczącego e-papierosów. eSmoking Institute przedstawił konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne, jakie może nieść za sobą wprowadzenie dyrektywy w obecnym  kształcie. Warto nadmienić, że projekt dyrektywy zezwala na wprowadzenie do sprzedaży jedynie takich płynów nikotynowych, w których stężenie nikotyny nie przekracza 4 mg/ml.  

eSmoking Institute zaproponował by poziom stężenia nikotyny był wyznaczony na poziomie 24 mg/ml. Wprowadzenie limitu na poziomie 4 mg/ml byłoby tak naprawdę delegalizacją e-papierosów. Badania dowodzą, że stężenie nikotyny w liquidach musi wynosić co najmniej 20 mg/ml, by urządzenia te spełniały swą funkcje terapeutyczną.

eSmoking Institute popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży e-papierosów osobom niepełnoletnim oraz nakaz oznakowania produktów zawierających nikotynę.

Najnowsze badania prowadzone w grupach badawczych profesorów Ettera, Polosy i Sobczaka wskazują, że e-papierosy są wielokrotnie mniej szkodliwe niż ich tradycyjne odpowiedniki. Ilość związków chemicznych obecnych w zwykłych papierosach wynosi około 5600, natomiast w e-papierosach mamy do czynienia z ilością od kilkunastu do góra kilkudziesięciu.

Profesor Etter i Polosa dowodzą w swoich badaniach, że jest to jeden z lepszych środków wspomagających rzucenie palenia. E-papieros, poza nikotyną, pozwala zachować także behawioralne odruchy takie jak zaciąganie się, doświadczanie smaku i aromatu, zajęcie rąk. Wszystko to istotnie podnosi skuteczność, jaką wykazują e-papierosy we wspomaganiu zerwania z nałogiem tytoniowym.

18 czerwca br. w PE ma odbyć się głosowanie nad poprawkami dot. tzw. dyrektywy tytoniowej. Pozostaje mieć nadzieję, że europarlamentarzyści wykażą się należytą wnikliwością i przed podjęciem decyzji jeszcze raz skrupulatnie przeanalizują wszystkie za i przeciw. Szczególnie w konktekście zapisów dotyczących e-papierosów, ponieważ obecny projekt ustawy w praktyce pozbawiałby palaczy tej drogi wyjścia z nałogu tytoniowego.