Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/vhosts/esmokinginstitute.com/includes/bootstrap.inc).

Pierwszy w Polsce raport na temat wpływu e-papierosów na zdrowie

09/03/2016
W związku z debatą publiczną na temat szkodliwości papierosów elektronicznych będącą  elementem oceny założeń nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedstawimy Państwu Raport „WPŁYW E-PAPIEROSÓW NA ZDROWIE W PORÓWNANIU DO PAPIEROSÓW TRADYCYJNYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAUKOWYCH" sporządzony 10 lutego 2016 przez Pana Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Sobczaka - Kierownika Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownika Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
 
Prezentowany przez nas Raport został sporządzony na zlecenie eSmoking Institute w celu udostępnienia dokumentu opinii publicznej, a w szczególności wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym w Polsce za ochronę zdrowia publicznego, w związku z faktem, iż 1) w okresie tworzenia regulacji prawnych dotyczących papierosów elektronicznych  żadna instytucja publiczna w Polsce odpowiedzialna za zdrowie publiczne nie zleciła opracowania tego typu  2) publiczna ocena  szkodliwości papierosów elektronicznych prezentowana w trakcie procesu legislacyjnego oparta była głównie na  publikacjach prasowych, a nie wynikach recenzowanych badań naukowych.
 
Udostępniając Państwu niniejszy dokument, apelujemy do wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego oraz przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce o zapoznanie się z treścią Raportu. Prosimy o zapoznanie się z danymi i faktami naukowymi na temat Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny nazywanych „papierosami elektronicznymi”.
 
Mamy nadzieję, że publikacja ta wywoła wreszcie w Polsce poważną debatę na temat papierosów elektronicznych - opartą na analizie faktów  naukowych.
 
dr Michał Kozłowski
 
Prezes Zarządu eSmoking Institute
Pobierz: WSTĘP
Pobierz: RAPORT