eSMOKING INSTITUTE

eSmoking Institute został
powołany w celu...

eSmoking Institute został powołany w celu zbierania informacji oraz prowadzenia badań na temat wpływu e-palenia na zdrowie człowieka. Dalekosiężnym celem instytutu jest opracowanie norm dla płynów nikotynowych oraz samych e-papierosów. Wprowadzenie tego typu standardów pozwoli palaczom lepiej orientować się w zakresie produktów obecnych na rynku, co dodatkowo przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa w tym segmencie rynku.

...tylko pełna wiedza
jest wartościowa
dla społeczeństwa...

E-papierosy są produktem nowym, a wiedza na ich temat jest mało powszechna. Dlatego eSmoking Institute zamierza zbierać i systematyzować wszystkie doniesienia ze świata nauki na temat e-palenia, zwłaszcza dane porównujące zwykłe papierosy z e-papierosami. Za tym podejściem kryje się założenie, że tylko pełna wiedza o możliwych skutkach i korzyściach z używania e-papierosów  jest wartościowa dla społeczeństwa. Dlatego końcowym celem instytutu jest rzetelne informowanie opinii publicznej o ustaleniach poczynionych przez świat naukowy.

e-palenie w aspekcie
chemicznym i medycznym...

eSmoking Institute zamierza także współpracować z wybitnymi instytucjami z Polski i ze świata, które zajmują się tematem e-palenia w aspekcie chemicznym i medycznym. Współpraca ta ma na celu także prowadzenie własnych badań, które pozwolą rzucić więcej światła na temat wpływu e-papierosów na zdrowie człowieka.

...stworzenie norm chemicznych...
Wyznaczenie konkretnych standardów...

Niejako konsekwencją tych badań będzie stworzenie norm chemicznych, które pozwolą ustalić dopuszczalne dawki poszczególnych substancji w odparowywanym płynie nikotynowym. Wyznaczenie konkretnych standardów pozwoli na stworzenie certyfikatu, który może stać się punktem orientacyjnym dla palaczy dokonujących zakupu na nieuregulowanym jeszcze rynku wyrobów związanych z e-paleniem.