Certyfikat

eSmoking Institute widzi palącą potrzebę uregulowania rynku płynów nikotynowych, zwanych liquidami. Użytkownicy e-papierosów nie mają w tej chwili pełnej kontroli nad kupowanymi produktami, ponieważ nie powstały żadne standardy umożliwiające ocenę jakości tych produktów.

Z uwagi na powyższy stan rzeczy istnieje ryzyko, że na rynek mogą trafić produkty niepewne, a nawet wyraźnie szkodliwe dla zdrowia. Aby temu zapobiec eSmoking Institute zamierza opracować standardy, których spełnienie umożliwi uzyskanie specjalnego certyfikatu gwarantującego wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu.

eSmokingInstitute pragnie zwrócić uwagę użytkowników e-papierosów na fakt, że skład chemiczny samego liquidu różni się znacząco od składu aerozolu wdychanego do płuc. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ nikotynowy płyn jest podgrzewany w urządzeniu do wysokiej temperatury w celu odparowania, co ma wpływ na powstanie nowych związków, których nie było w liquidzie pozostającym w formie płynu. Dlatego eSmoking Institute zamierza badać i certyfikować produkty w oparciu o skład aerozolu wdychanego przez e-palacza, a nie na podstawie składu chemicznego samego płynu nikotynowego. Takie podejście stanowi daleko idącą zmianę jakościową wobec dotychczasowych badań ograniczających się do weryfikacji składu liquidu i przyczyni się do powiększenia bezpieczeństwa e-palaczy.

Obecne prace zmierzają w kierunku wytyczenia standardów i opracowania norm gwarantujących wysoką jakość certyfikowanych produktów. O wynikach końcowych opinia publiczna i zainteresowani e-palacze zostaną poinformowanie w stosownym komunikacie.