Badania

Moc: 16mg/ml Smak:
Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Cottien, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów. Aerozole sprawdzono pod kątem zawartości:
Moc: 25 mg/ml Smak:
Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Aromativ, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.
Moc: 24mg/ml Smak:
Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Provog, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.
Moc: 18 mg/ml Smak: Mild
Wyniki ostatnich badań dotyczące aerozoli powstających w wyniku odparowania płynów nikotynowych marki Mild, wskazują jednoznacznie, że e-palenie jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnych papierosów.

Pages